Звіт про управління: пояснюємо методичні рекомендації Мінфіну простою мовою

Міністерство фінансів затвердило методичні рекомендації щодо складання звіту про управління. Хоч це і рекомендації, дотримуватись їх обов'язково. Ми переказали їх простою, зрозумілою мовою. Залишилось кілька місяців — варто поспішати!

Раніше ми пояснювали, що таке звіт про управління (українською та російською). Сьогодні детальніше опишемо, як його складати.

1. Методичні рекомендації діють для середніх та великих підприємств

Для середніх та великих підприємств. Мікро- та малим підприємствам складати звіт про управління не обов"язково (хоча вони можуть це зробити за бажанням). Також ці рекомендації не стосуються банків (для них — окремі роз"яснення) та бюджетних установ.  

2. Які підприємства є середніми, а які — великими?

Середні — ті, які в році, що передує звітному, відповідають хоча б двом з цих критеріїв:

1) балансова вартість активів — від 4-х до 20 млн євро;

2) чистий дохід від реалізації — від 8 до 40 млн євро;

3) середня кількість співробітників — від 50 до 250 осіб.

Великі — аналогічно, якщо відповідають хоча б двом з цих критеріїв:

1) балансова вартість активів — від 20 млн євро;

2) чистий дохід від реалізації — від 40 млн євро;

3) середня кількість співробітників — від 250 осіб.

 

3. Звіт необхідно складати за календарний рік

Тобто вперше звіт необхідно скласти за період від 1 січня 2018 до 31 грудня 2018 року.

4. Коли треба подавати перший звіт

Загалом він подається разом із річною фінансовою звітністю. Звіт за 2018 рік необхідно подати до 27 лютого 2019 року. Його разом із річною фінансовою звітністю та аудиторським звітом необхідно оприлюднити на сайті компанії.

Читайте також: Новий звіт про управління:

10 важливих фактів і серйозних проблем

5. Яку інформацію необхідно внести до звіту про управління

Обов'язково треба подати інформацію за такими напрямами:

1) організаційна структура та опис діяльності підприємства;

2) результати діяльності;

3) ліквідність та зобов'язання;

4) екологічні аспекти;

5) соціальні аспекти та кадрова політика;

6) ризики;

7) дослідження та інновації;

8) фінансові інвестиції;

9) перспективи розвитку;

10) корпоративне управління (складають підприємства — емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію).

Як саме її подавати, які дані про компанію слід описувати за кожним напрямом, детально описано у методичних рекомендаціях.

Втім, це не всі можливі напрями діяльності компанії, які можна розкрити у звіті. Якщо є якась інформація, яку, на думку компанії, треба розкрити, але серед обов'язкової до розкриття інформації вона не зазначена, то до звіту можна додати відповідні розділи.

Приклади того, як можна показати цю інформацію у звіті

Наведемо кілька прикладів зі звітів українських та іноземних компаній, щоб показати, як зазначені дані можна показати у звіті про управління.

Baker Tilly Ukraine так демонструє власні фінансові результати.

baker tilly

Apple — власні досягнення у відновлюваній енергетиці.

report apple

Укрзалізниця звітує про витрати на охорону праці.

report ukrzaliznicja

ДПЗКУ у звіті демонструє власну кадрову політику.

dpzku report

ОККО показує корпоративне управління.

report okko

"Нафтогаз" — ризики відсутності реформ ринку газу.

report naftogaz

 

Сoca-Сola — власні цілі  у сфері стійкого розвитку та як вона їх досягає.

report coca-cola

6. Великі підприємства (більше 500 працівників) додатково мають зазначити, як їхня діяльність впливає на:

- навколишнє середовище, довкілля;

- соціальні питання, у тому числі питання соціального захисту працівників підприємства;

- повагу до прав людини;

- боротьбу з корупцією та хабарництвом.

Кількість працівників визначається на дату складання річної фінансової звітності.

7. Як саме необхідно описати вплив компанії на питання з пункту 6

- стислий опис моделі діяльності підприємства;

- опис політики, яку проводить підприємство щодо зазначених питань;

- результат такої політики;

- основні ризики, пов'язані із зазначеними питаннями, що стосуються діяльності підприємства, у тому числі (якщо доречно) ділові відносини, продукція або послуги, які можуть спричинити негативні наслідки у цих сферах, та яким чином підприємство здійснює управління цими ризиками;

- основні нефінансові показники, що характеризують діяльність підприємства.

Якщо ваша компанія не має політики щодо зазначених питань, то у звіті необхідно чітко і аргументовано пояснити причину, чому така політика відсутня.

8. Середні підприємства можуть не відображати у звіті нефінансову інформацію

Але це не означає, що нефінансову інформацію обов'язково треба ігнорувати у звіті. Навпаки, цей звіт може стати для компанії інструментом комунікації з клієнтами, партнерами, як нинішніми, так і потенційними інвесторами, громадянським суспільством. Такі звіти на Заході є звичними, а в Україні обов'язок готувати їх з"явився лише цього року. І у деяких випадках вони є незамінними саме як комунікаційні матеріали. У яких — чудово описано у статті "7 приводів для компанії випустити річний звіт".

9. Емітенти цінних паперів обов'язково наводять інформацію про корпоративне управління

Це необхідно робити з урахуванням вимог законів "Про цінні папери та фондовий ринок" та "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

Втім, оскільки методичні рекомендації прямо кажуть, що компанія може перевиконати їх вимоги та додати до звіту навіть більше інформації, ніж треба, то ми радимо навести таку інформацію не лише емітентам цінних паперів. Інформація про корпоративне управління важлива для забезпечення прозорості компанії, а прозорість бізнесу цінується у сучасному світі.

Для стейкхолдерів та для громадянського суспільства важливо зрозуміти, як у вашій компанії побудована система взаємовідносин між акціонерами та менеджерами, яким чином приймаються рішення, хто з менеджменту за які напрями діяльності відповідає, як акціонери можуть впливати на політику компанії. Продемонструйте, що вам нема чого приховувати — це підвищить довіру до компанії та зменшить ризики при роботі з нею. Це особливо актуально, якщо ваша компанія працює або планує працювати на західних ринках або має контакти з західним бізнесом.

10. Якщо ви колись вже описували питання, які треба розкривати у звіті про управління, то можете просто подати посилання на них

Звіт про управління гнучкий. Якщо ви колись описували, наприклад, вплив вашої компанії на навколишнє середовище, немає потреби дублювати цю інформацію, можна у відповідному розділі посилатися на раніше підготовлені матеріали. Це значно спрощує його підготовку.

Отримувати новини щодо ЗВІТУ ПРО УПРАВЛІННЯ

Перший звіт про управління необхідно подати наприкінці лютого 2019 року. Часу залишилось мало. Не витрачайте його на те, щоб розібратись у тонкощах підготовки звіту — ми вже розібрались у цьому замість вас і допоможемо підготувати звіт із дотриманням всіх вимог законодавства. Залиште ваші контактні дані і призначте зустріч, на якій ми обговоримо всі деталі підготовки звіту.