Карта дня: з якими країнами Україна має зону вільної торгівлі (та як ще можна спростити торгівлю між країнами)

Україна має зону вільної торгівлі з 46 країнами. Але спрощення торгівлі не завжди призводить до збільшення її обсягів.


 

Країни, які уклали угоду про вільну торгівлю (ЗВТ), створюють єдину зону, яка дозволяє компаніям з цих держав простіше і швидше торгувати одна з одною. Завдяки таким угодам скасовуються митні збори та податки, кількісні обмеження та інші торговельні бар’єри.

 

Україна підписала 16 угод про вільну торгівлю з 46 країнами   

Найбільш широка зона вільної у нас з Європейським Союзом. У рамках угоди відбувається значне законодавче зближення — Україні потрібно привести багато своїх законів у відповідність до норм ЄС і відповідати цим нормам. Наприклад, в рамках угоди з ЄС через 7 років всі українські виробники з сільського господарства та продовольства повинні відповідати європейським стандартам.

 

Також угоди про вільну торгівлю можуть включати умови щодо захисту інвесторів, інтелектуальної власності, прав споживачів тощо.

 Джерело: Експорт-імпорт України

 

Досить глибока співпраця в України і з Європейською асоціацією вільної торгівлі, яка об’єднує 4 європейські країни, що не є частиною ЄС (хоча ЗВТ з ними немає).

Але торгівля з деякими "безугодовими" країнами зростає навіть швидше, ніж з тими, з якими Україна підписала ЗВТ

Насправді відсутність зони вільної торгівлі не завжди перешкоджає зростанню експорту. А укладений договір про вільну торгівлю може і не сприяти збільшенню обсягів торгівлі. Україна нарощує експорт у тому числі до країн, з якими у нас такі угоди не укладені.

 

Джерело: Експорт-імпорт України

Світова організація торгівлі — "мати" ЗВТ

Укласти договір про ЗВТ — не єдиний спосіб зняти перепони у торгівлі. Одна з найбільших міжнародних торговельних організацій — Світова організація торгівлі (СОТ). Україна приєдналася до неї у 2008 році. 

 

 У СОТ та ЗВТ одна й та сама мета — спростити торгівлю між країнами. Але СОТ — це міжнародна організація, а угода про вільну торгівлю — регіональний документ. Багато ЗВТ діють за правилами СОТ. 

 

Всі члени СОТ повинні дотримуватися її правил, але країнам не заборонено встановлювати між собою міцніші торговельні зв'язки. При цьому є одна важлива умова: не створювати перешкод для торгівлі між собою та третіми країнами. Тобто якщо країна є членом СОТ, вона не може підвищувати тарифи для іншої держави-члена. Або для всіх, або ні для кого.

Генералізована система преференцій — "молодша сестра"

Деякі країни створюють генералізовані системи преференцій, щоб допомагати державам, що розвиваються. Торговельні режими такого роду визначають, які товари можуть ввозитись без мита або за зниженими ставками з конкретної країни. Наприклад, Україна включена до списку країн для преференцій США та Японії.

 

Інколи однобічне надання преференцій переходить у глибшу співпрацю. Наприклад, з Туреччиною та Канадою у нас спочатку теж були торговельні стосунки в рамках системи преференцій, а зараз — угоди про вільну торгівлю.

ЗВТ та митні союзи — різниця є 

ЗВТ визначає правила торгівлі між країнами всередині зони, і вони не стосуються третіх країн. А митні союзи, у свою чергу, зобов’язують усіх членів встановлювати однакові "зовнішні" тарифи для країн, що не входять в цей союз.

 

Прості умови торгівлі між країнами сприяють розвитку економік всіх держав. Є чітка залежність між швидкістю зростання економіки та швидкістю зростання експорту та імпорту. Подивись на графік нижче — немає країн з невисоким приростом торгівлі, в яких би швидко зростала економіка. 

 

Але підписання договорів про ЗСТ із якомога більшою кількістю країн не повинно стати самоціллю уряду. Бо важлива не кількість договорів, а їх зміст. Наприклад, угода між Україною та ЄС не скасовує всі мита на експорт з України до Європейського Союзу, а лише встановлює обсяг безмитної торгівлі (квоти), і вони насправді невеликі. А той обсяг товарів, який перевищує квоту, продається з митами. Хоч Україна і веде перемовини про збільшення квот, але можна точно сказати — Євросоюз скасує їх повністю лише якщо Україна вступить до нього. Бо він захищає внутрішній ринок. А Україна занадто незначна у світовому масштабі, щоб диктувати умови Європейському союзу, який дає майже 16% світового ВВП.

 

Порівняння обсягів експорту України та інших країн. Джерело: HowMuch